Zijn mijn grondstoffen wettelijk gezien voedselveilig?

De kwaliteit en voedselveiligheid van eindproducten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de grondstoffen die worden gebruikt. In de diverse normen, wetgevingen en toelichtingen daarop (waaronder infoblad 64 van de NVWA) wordt veel aandacht besteed aan de inkoopprocedures en de controle op grondstoffen.

Een belangrijk aspect van de voedselveiligheid betreft contaminanten in grondstoffen. Contaminanten zijn productvreemde stofjes die in grondstoffen kunnen voorkomen en die in de regel niet opzettelijk hierin terecht zijn gekomen. De producten zijn dus ‘gecontamineerd’ met stofjes uit bv. de bodem zoals zware metalen, of vanuit schimmels (giftige stoffen oftewel toxines).

Voor de maximale gehalten aan deze contaminanten is een Europese Verordening opgesteld. De wetgever heeft het niet zozeer over contaminanten, maar over ‘bepaalde verontreinigingen’ in levensmiddelen.

Tot 25 mei 2023 had deze wet het nummer EU-1881/2006. In de loop van de jaren zijn er vele aanvullingen gedaan op deze wet; met name strengere maximale limieten werden doorgevoerd. Deze aanvullingen en wijzigingen zijn in de zogenaamde ‘amendments’ en ‘consolidated versions’ gepubliceerd. Er is nu echter besloten om een geheel vernieuwde versie van EU-1881/2006 uit te brengen, waarin met name tekstuele wijzigingen en aanvullingen zijn toegevoegd om de gestelde limieten goed toe te kunnen passen op de vele grondstofgroepen. Op het gehalte aan melamine in vloeibare zuigelingenvoeding na, zijn in de nieuwe uitgave van de wet geen maximale limieten gewijzigd, maar uiteraard zijn alle aanvullingen die er in de afgelopen jaren zijn gedaan, wel opgenomen in de nieuwe wet.

De vernieuwde wet heeft het nummer EU-915/2023 gekregen, met als officiële titel:

VERORDENING (EU) 2023/915 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2023 betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006.

In de diverse handboekdocumenten van uw kwaliteitssysteem wordt deze wetgeving vaak genoemd. Dit is het geval in de volgende documenten: Risicoanalyse, Opbouw, Productspecificaties, Procedure Analyses en soms ook in leveranciersenquêtes. Deze documenten dienen hierop te worden aangepast.

Maakt u alvast een start?!

BAST KWALITEITSBEHEER

Bast Kwaliteitsbeheer startte in 1997 vooral als een regionale dienstverlener. Naast een landelijke dekking (we hebben klanten in alle provincies van Nederland) opereren we sinds een aantal jaar ook internationaal met opdrachtgevers in Zwitserland, Portugal, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland, Uruguay, Oekraïne en Taiwan.
Voor Bast Kwaliteitsbeheer is dit mede tot stand gekomen door het netwerk wat in de afgelopen jaren is opgebouwd.

SOCIAL MEDIA

Deel uw gedachten en ideeën met ons en doe een stap voorwaarts in kwaliteit.

 

CONTACT

Krimweg 74A
7351 AW Hoenderloo
Nederland
info@kwaliteitsbeheer.nl
+ 31 6 252 31 701

KVK: 58470697

Algemene voorwaarden