VOEDSELVEILIGHEID

Voedselveiligheid geeft de mate aan, waarin ons voedsel veilig en-/ of onveilig is.
Verontreinigingen als ziektemakers, schadelijke chemische stoffen of productvreemde materialen kunnen voedsel onveilig maken. Alle bedrijven in de voedselketen hebben de verantwoordelijkheid om in kaart te brengen wat er mis kan gaan en hoe fouten kunnen worden voorkomen. Vanaf de start van de keten (boeren) tot aan de uitgifte (bord) moet elke schakel een voedselveiligheidsplan hebben.

HACCP:

De basis voor voedselveiligheid ligt in de ontwikkeling van een HACCP-systeem. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Een systematiek waarbij het hele bedrijfsproces wordt nagelopen op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. En hoe de daaraan verbonden risico’s worden beheerst.
Dit is de basis voor een voedselveiligheidsplan op HACCP beginselen.

Certificering voor voedselveiligheid en kwaliteit
Er zijn vele soorten certificeringsstandaarden waarin eisen aan voedselveiligheid en kwaliteit zijn vastgelegd. Deze gaan in op de aard van levensmiddelen en verpakkingen, de bedrijfsinrichting en processen (handel, productie of logistiek). Veel bedrijven krijgen te maken met een standaard die GFSI erkend is:

GFSI

De Global Food Safety Initiative is geen certificeringsstandaard maar een methode om bestaande standaarden voor voedselveiligheid te benchmarken. Het voornaamste doel is; verbeteren van voedselveiligheidssystemen door certificeringseisen met elkaar te vergelijken en aan te vullen met richtlijnen die komen vanuit retailers, producenten, consumenten en voedselveiligheidsdeskundigen.
Wereldwijd hebben grote retailers een aantal certificeringen GFSI erkend: De meest toegepaste schema’s zijn BRC, IFS en FSSC 22000. Naast voedselveiligheid gaan deze standaarden ook in op de integriteit van voedsel, duurzaamheid en de wijze waarop locaties zijn afgeschermd.

Voorbeelden van certificeringen voor GFSI:

FSSC 22000:
ISO 22000 is een internationale norm die de eisen voor een managementsysteem voor voedselveiligheid beschrijft voor alle organisaties in de voedselketen. Dit is toepasbaar van boer tot bord.
De ISO 22000 norm is naast op organisaties die voedingsmiddelen produceren, verhandelen of leveren ook toepasbaar op toeleveranciers, koelhuizen, transportbedrijven, machinebouwers en producenten van verpakkingsmaterialen.
Het FSSC 22000 certificaat is GFS erkent. Dit komt omdat naast vereisten van de ISO 22000 ook invulling moet worden gegeven aan specifieke vereisen (basisvoorwaarden programma) zoals ISO/ TS 22002-1 en PAS 223
FSSC 22000 behandelt de belangrijkste eisen van een hele reeks voedselveiligheidsnormen en -programma’s die van toepassing zijn, waaronder GMP, HACCP, SQF, BRC, IFS en GlobalG.A.P.

FSSC is veelomvattend door de eisen gesteld in ISO 22000, ISO/ TS 22002-1 (voorheen PAS 220) PRPs, HACCP en de CODEX. Bij producenten van verpakkingsmateriaal is in plaats van PAS220, PAS223 van toepassing

IFS:
IFS is een organisatie van handelsbedrijven en industriële ondernemingen met een gemeenschappelijk doel. Ze controleren aan de hand van uniforme standaards of de productie en diensten van hun producenten, logistieke ondernemingen en brokers/agenturen in staat zijn om een product, dat aan de voedselveiligheidsvoorschriften en klantspecificaties voldoet, te behandelen of te produceren.

BRC:
BRC-certificering biedt de organisatie zekerheid over de beheersing van het productieproces van voedingsmiddelen en de bijkomende producten en diensten zoals verpakkingen en transport. BRC-certificering draagt bij aan een heldere analyse van alle risico’s, de beheersing ervan en een continue verbetering van voedselveiligheid. Een BRC-certificaat toont aan dat uw organisatie voldoet aan de eisen van voedselveiligheid. Deze eisen zijn gesteld door het British Retail Consortium (BRC) en maakt het mogelijk ook aan de Engelse distributieketen te leveren. Het BRC-certificaat is tevens erkend door het GFSI dit is het wereldwijde samenwerkingsverband van retailers.