Rian Bast
Directeur

Als directeur van een kleine onderneming ben ik niet alleen verantwoordelijk voor het geven van advies en opleidingen maar ook voor het contact met de klant, marketing, planning, administratie en de bedrijfsinnovatie. Kortom, alles wat nodig is om te ondernemen. Daardoor kan ik mij goed verplaatsen in de bedrijfsvoering van klanten.

Uiteraard werk ik ook voortdurend aan de opbouw en uitbreiding van mijn eigen kennis en competentie.

Ervaringsdeskundig

Als derdejaars student Levensmiddelentechnologie aan het Van Hall Instituut én destijds werkzaam bij Vishandel Piet Korf B.V. ondervond ik al hoe complex de wet- en regelgeving in elkaar zat en hoeveel moeite het kostte om hier invulling aan te geven in de praktijk.

Tijdens mijn werkzaamheden als docent heb ik belangrijke vaardigheden opgedaan om dagelijks stapsgewijs de moeilijke complexe materie in heldere eenduidige oplossingen te vertalen.