Risicoanalyse van producten

Risicoanalyse van producten

8 juni hebben we in sessie 3 van  het opleidingstraject voor kwaliteitscoördinator uitgebreid gesproken over basis van een goed voedselveiligheid systeem. De gevaren identificatie en risico analyse op basis van HACCP.

 

Een simpel uitgangspunt (wat zijn de gevaren, welk risico lopen we en hoe beheersen we dit) is uiteindelijk zeer complex. Want: hoe kun je nu weten welke gevaren er aan welke producten kleven en hoe schat je de ernst hiervan in. In dit item willen we enkele handvatten geven m.b.t. het goed kunnen inschatten van de risico’s.

Allereerst baseren we ons op Europese en nationale wet- en regelgeving. In EU-verordeningen en in warenwetbesluiten staan specifieke limieten vermeld van residuen en contaminanten welke in te hoge doses een gevaar gaan vormen. Te denken valt dan aan normen t.a.v. zware metalen, pesticiden en toxines.

Via de website van NVWA wordt veel informatie gegeven over wetgeving rondom verschillende producten en hoe de NVWA dit beoordeeld. Meldingen van voedselonveilige situaties worden door toezichthouders vanuit heel Europa gemeld aan de EU, waarna deze ook worden gepubliceerd via RASFF, de Rapid Alert System for Food and Feed. In de database is te zien welke meldingen er zoal zijn in een bepaalde periode, zodat in te schatten valt of een gevaar daadwerkelijk vaak of juist minder vaak voorkomt.

Op websites zoals die van de RIVM en het Voedingscentrum wordt veel informatie gegeven over producten en risico’s die aan deze producten zijn verbonden.

Wetgeving:

EU-2073/2005 inzake microbiologische criteria

EU-1881/2006 inzake contaminanten in levensmiddelen

EU-396/2005 inzake gewasbeschermingsmiddelen. Zie hiervoor ook: https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en

NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen

RASFF: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search

RIVM: https://www.rivm.nl/onderwerpen

Voedingscentrum: https://www.voedingscentrum.nl

Parate kennis van producten, processen en levensmiddelentechnologie zijn onontbeerlijk bij het inventariseren van gevaren en het bepalen van de risico’s. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat deze kennis aanwezig is binnen het kwaliteitsteam

BAST KWALITEITSBEHEER

Bast Kwaliteitsbeheer startte in 1997 vooral als een regionale dienstverlener. Naast een landelijke dekking (we hebben klanten in alle provincies van Nederland) opereren we sinds een aantal jaar ook internationaal met opdrachtgevers in Zwitserland, Portugal, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland, Uruguay, Oekraïne en Taiwan.
Voor Bast Kwaliteitsbeheer is dit mede tot stand gekomen door het netwerk wat in de afgelopen jaren is opgebouwd.

SOCIAL MEDIA

Deel uw gedachten en ideeën met ons en doe een stap voorwaarts in kwaliteit.

 

CONTACT

Krimweg 74A
7351 AW Hoenderloo
Nederland
info@kwaliteitsbeheer.nl
+ 31 6 252 31 701

Dutch NL English EN