Onze ervaringen met updates van certificeringsstandaarden

 

Een bijdrage door Gerrit:
IFS Food Versie 8 is per 1 januari 2024 definitief in werking getreden.
FSSC-22000 Versie 6 gaat in per 1 april 2024. Zoals reeds eerder aangegeven, betreffen de wijzigingen in versie 6 de aanvullende vereisten die FSSC-22000 in het certificeringsschema heeft opgenomen.
Global Gap Chain of Custody heeft een nieuwe versie van de interne  checklist uitgebracht, dit betreft versie 6.1. Deze norm is eerder in 2023 reeds ingegaan.
 
In de diverse nieuwe normen is de invloed van GFSI, het Global Food Safety Initiatief, zeer duidelijk merkbaar. Waar eerder BRCGS in versie 9 (per feb. 2023) al met een aantal wijzigingen en aanvullingen kwam, is dat nu het geval bij met name IFS-Food en FSSC-22000. GFSI vergelijkt de diverse certificeringsnormen met het GFSI Guidance document en stelt gelijke eisen aan alle geaccepteerde normen. Wij zien dan ook  dat de diverse certificeringsnormen dicht tegen elkaar aanzitten qua voorwaarden.
 
We merken tijdens audits met name dat auditoren meer en meer de nadruk leggen op de bedrijfscultuur, in de meest brede zin van het woord. Dit kan al gaan om hoe een medewerker erbij loopt tot het al dan niet hebben nagedacht over een pakket van eisen voor leveranciers van nieuwe apparatuur. Overigens, in EU-382/2021 is bedrijfscultuur t.a.v. kwaliteit en voedselveiligheid wettelijk geregeld. Elk bedrijf in de levensmiddelensector heeft hier dus mee te maken, ongeacht of het bedrijf gecertificeerd is.
 
In alles wat je doet moet blijken dat er vooraf nagedacht is over kwaliteit en voedselveiligheid en dat daar naar wordt gehandeld. Veel aandacht is er ook voor verificatie en evaluatie van ondernomen acties en resultaten uit allerlei metingen, analyses en verbeterplannen. Naast het oplossen van problemen, staat tijdens audits steeds meer centraal of acties achteraf effectief zijn gebleken, of er trends in tekortkomingen zijn en hoe met deze trends wordt omgegaan.
 
Dit vraagt van organisaties dat er regelmatig stil wordt gestaan bij de prestaties van het bedrijf. Het managen van de kwaliteit komt meer en meer naar voren, naast het uitvoeren van kwaliteitstaken.
 
Aan het begin van  dit jaar hebben we u geïnformeerd over het nieuwe Nederlands allergenenbeleid, vastgesteld door het ministerie van VWS. We zien dat de nieuwe FSSC-22000 norm (versie 6) op soortgelijke wijze het allergenenbeleid in de norm heeft opgenomen. Ook hier geldt: niet alleen uitvoering geven aan acties (bv schoonmaken tussen verschillende allergenen in) maar het bewustzijn bij medewerkers dat er met verschillende allergenen wordt gewerkt en een proactieve houding van medewerkers als het gaat om verbetervoorstellen ter beheersing van allergenen.
 
Besteedt u voldoende tijd aan het beoordelen en evalueren van kwaliteitsprestaties?

UP