Wijzigingen IFS Food en brcgs food

Normwijzigingen: IFS Food versie 8 en BRCGS Food versie 9

 

Zowel IFS als BRCGS komen binnenkort met een nieuwe versie van de standaard voor Food. IFS gaat van versie 7 naar 8 en BRCGS gaat van versie 8 naar 9.

 

IFS geeft aan dat recente ontwikkelingen in de markt reden is tot aanpassing van de norm. Hierbij moet je denken aan wijzigingen in de Codex Alimentarius en de komst van ISO-22003-2 (een ISO standaard voor producten en processen). In de nieuwe versie van IFS Food zijn ook feedback bevindingen vanuit de nog niet zolang geleden geïntroduceerde versie 7. De nieuwe norm zal eind 2022 gereed zijn, de datum waarop de nieuwe norm voor de bedrijven ingaat volgt nog.

 

Belangrijkste aanpassingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe standaard:

 • De nieuwe Codex Alimentarius (General principles of Food Hygiene) en de nieuwe ISO-22003-2 zijn meegenomen in de standaard
 • De steekproef die tijdens de audit wordt uitgezet wordt nauwgezetter gevolgd en beoordeeld
 • Het scoringssysteem is bijgesteld, met name de B score. Ook is er nu de mogelijkheid om ‘niet van toepassing’ te kunnen gebruiken in verplicht in te vullen velden
 • De regels t.a.v. onaangekondigde audits zijn verduidelijkt, met name in het geval van een misgelopen audit
 • Verbeteringen doorgevoerd in de rapportagesystematiek

 

 

BRCGS Food gaat per 1 feb 2023 van kracht. De standaard wordt in augustus 2022 gepubliceerd. BRCGS streeft continue verbetering na en dat uit zich in het telkens weer aanscherpen en verduidelijken van de norm.

Belangrijkste onderwerpen die gewijzigd of aangevuld zijn:

 • Nog meer nadruk op de bedrijfscultuur t.a.v. voedselveiligheid en kwaliteit
 • Validatie van het HACCP plan
 • Meer nadruk op de verantwoordelijkheden van het bedrijf bij het uitbesteden van processen
 • Uitgebreidere beschrijving van eisen t.a.v. Food defence en beveiliging
 • Uitgebreidere eisen aan apparatuur en materialen, zowel aan de materialen zelf als aan het installeren en lijncontrole na technische installatie en onderhoud
 • Omgang met chemicaliën (bv bij retourneren)
 • Voorkomen van contaminatie met productvreemde materialen
 • Controles via X-ray is uitgebreider beschreven
 • Food defence en food fraude is nadrukkelijk onderdeel van leveranciersbeoordelingen
 • Uitgebreidere beschrijvingen en toevoegingen t.a.v. voeding voor huisdieren

 

De BRCGS norm is met deze wijzigingen en aanvullingen meer gericht op de bedrijfscultuur en het voorkomen van besmettingen in het product.

BAST KWALITEITSBEHEER

Bast Kwaliteitsbeheer startte in 1997 vooral als een regionale dienstverlener. Naast een landelijke dekking (we hebben klanten in alle provincies van Nederland) opereren we sinds een aantal jaar ook internationaal met opdrachtgevers in Zwitserland, Portugal, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland, Uruguay, Oekraïne en Taiwan.
Voor Bast Kwaliteitsbeheer is dit mede tot stand gekomen door het netwerk wat in de afgelopen jaren is opgebouwd.

SOCIAL MEDIA

Deel uw gedachten en ideeën met ons en doe een stap voorwaarts in kwaliteit.

 

CONTACT

Krimweg 74A
7351 AW Hoenderloo
Nederland
info@kwaliteitsbeheer.nl
+ 31 6 252 31 701

Dutch NL English EN