MOAH in levensmiddelen – handhavingsbeleid NVWA

MOSH en MOAH, termen die vaak in één adem genoemd worden, hebben een duidelijk verband met elkaar. MOSH verwijst naar verzadigde koolwaterstoffen van minerale olie, hoewel deze op dit moment nog niet te analyseren zijn. Wat wel te analyseren is, betreft MOAH, een chemische verontreiniging die schadelijk is voor de gezondheid en als kankerverwekkend wordt beschouwd.

Vanaf 1 januari 2024 voert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) handhaving uit op vastgestelde actielimieten voor MOAH. De NVWA heeft vier categorieën met verschillende actiewaarden vastgesteld, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Productcategorie

% vet of olie

Toepassing van 50% meetonzekerheid toegestaan

Actielimiet Som MOAH (mg/kg)

Droge levensmiddelen met een laag vet- of oliegehalte

≤4%

Ja

0,5

Levensmiddelen met een hoger vet- of oliegehalte

> 4% ≤50%

Ja

1

Zuigelingenvoeding of varianten daarvan*

> 4% ≤50%

Nee

1

Vetten, oliën en levensmiddelen met een hoog vet- of oliegehalte **

>50%

Ja

2

 

Opmerkelijk is dat dit beleid is gepubliceerd, aangezien er op Europees niveau (nog) geen vastgestelde waarde is. De NVWA loopt hierin voorop.

 

Om te voldoen aan dit handhavingsbeleid raden we de volgende stappen aan:

 

Neem MOSH en MOAH op in de risicoanalyse, afhankelijk van het type product, bijvoorbeeld op basis van de hoeveelheid vet, meldingen in RASFF, enzovoort.

Zorg voor een juiste borging, beginnend bij de leverancier. Neem MOAH op in de leveranciersenquête en vraag hoe de leverancier het gevaar van MOAH beheerst, inclusief eventuele analyses.

Voer zelf analyses uit op MOAH en pas dit toe wanneer een eigen risicoanalyse deze uitkomst aangeeft.

Bij bovenstaande stappen kunnen wij uiteraard assisteren bij de implementatie.

 

Reageer actief op resultaten. Als de limieten te hoog zijn, moet dit gemeld worden bij de NVWA. Houd er rekening mee dat sommige limieten (bijvoorbeeld bij producten met een hoog vet- of oliegehalte) bespreekbaar zijn. Zie hiervoor het informatieblad van de NVWA. Bovendien heeft de NVWA aangegeven het beleid regelmatig aan te passen op basis van toenemende ervaring en informatie.

 

Voor meer gedetailleerde informatie, inclusief uitzonderingen, verwijzen wij graag naar de volgende links.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/contaminanten-in-levensmiddelen/moah-in-levensmiddelen

https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-11/cs_contaminants_catalogue_moah_20220421_ntfs_js.pdf

https://www.nedverbak.nl/uploads/2023/12/tijdelijk-handhavingsbeleid-nvwa-moah-in-levensmiddelen.pdf

UP