GMP+: vernieuwd certificeringsschema

GMP+ heeft de set met standaard-normen flink onder handen genomen en in een nieuwe jas gestoken. Het doel van GMP+ daarmee is dat de standaard een eenvoudigere structuur krijgt en makkelijker wordt om mee te werken. De nieuwe standaard sluit nu ook beter aan op bestaande ISO standaarden, hetgeen een voordeel is voor bedrijven die naast GMP+ ook met ISO-normen werken. Het totaal aantal documenten met voorwaarden is verminderd.

Wat betekent dit voor GMP+ gecertificeerde bedrijven?
Aan de voorwaarden zelf is niet veel veranderd. De huidige werkwijze zoals die bij u van toepassing is, kan worden vervolgd. De huidige B1, B3, B4 en overige A, B, C en D documenten zijn omgezet naar één centraal Requirements-document (R1.0) en een aantal Technical Specification-documenten (TS).
De inhoud van de norm is echter wel veranderd. Mede door het volgen van de ISO-22000 norm (een standaard norm voor op HACCP gebaseerde beheerssystemen) bij het opstellen van de nieuwe standaard, ligt de focus meer op het bereiken van doelen en minder op het proces hiervan.
U moet dan denken aan het nadrukkelijker naar voren laten komen van zaken als verantwoordelijkheden van het management, externe en interne communicatie, bewustwording bij het personeel, trainingen en het treffen van corrigerende en preventieve maatregelen bij afwijkingen.

De nieuwe standaard is ingegaan op 1 september 2021. Alle bedrijven die nu het certificaat willen behalen of de drie-jaarlijkse hercertificering op de agenda hebben staan, worden volgens de nieuwe standaard gecertificeerd. U kunt ook met de certificerende instelling afspraken maken over een eerdere overgang naar de nieuwe standaard. Wij adviseren u om tijdens ons eerstvolgende bezoek, hierover met ons van gedachten te wisselen voordat u afspraken gaat maken.
Wij hebben de nieuwe standaard uitvoerig doorgelicht en een aantal procedures en tekstuele aanpassingen voorbereid. Bij ons eerstvolgend bezoek aan u nemen we de wijzigingen met u door, bespreken we de op te volgen nieuwe eisen en zullen we uw handboek aanpassen aan de nieuwe standaard. Zodat u op tijd klaar bent voor de volgende certificeringsperiode!