Rapid Alert System for Food and Feed

Regelmatig komt de website van RASSF ter sprake in audits, nieuwsbrieven en trainingen.
Het staat voor ‘the Rapid Alert System for Food and Feed’.
Een publicatie site en database -beheerd door EU- waarbij officiële vaststellingen van autoriteiten staan.
Bedoeld om de hele keten van grondstof tot consument adequaat te informeren op risicovolle producten.

Wij gebruiken dit ook als naslagwerk voor gevaren, identificatie en risicoanalyses en afwegingen als het gaat om kans x effect.
Heel recent is het probleem van Ethyleen Oxide dat uitgebreid is te vinden qua meldingen en verspreiding door Europa.

Ook voor u kan het interessant zijn om de keten te volgen waar u in zit.
De database geeft een omschrijving op productgroep niveau. Bij de selectiecriteria kan een soort van gevaar worden ingegeven:
Fysische problemen (productvreemde delen), chemische risico’s, microbiologische afwijkingen en gevaren op het gebied van allergenen.
Kijkt u zelf eens op deze website, u bent dan ook op de hoogte waar bijvoorbeeld de NVWA nadruk op legt.

IFS Food versie 7

IFS heeft de FOOD-norm aangepast om aan de vergelijkende voorwaarden van GFSI te kunnen voldoen. De nieuwe norm (versie 7) sluit nu aan bij de voorwaarden die GFSI stelt aan voedselveiligheidsnormen en is ingegaan per 1 juli 2021.
Ten opzichte van versie 6.1 is er tekstueel behoorlijk wat veranderd. Inhoudelijk gezien zijn de wijzigingen logisch, als gekeken wordt naar bijvoorbeeld  BRCGS v8 en FSSC-22000 v5.1.

IFS introduceert in versie 7 het beleid met betrekking tot een bedrijfscultuur ten aanzien van kwaliteit en voedselveiligheid. Dit kennen we al vanuit de BRCGS v8. Verder zijn er flink wat kleine aanpassingen in de tekst aangebracht, welke doorgevoerd moeten worden in de procedures in het handboek. Veel van de wijzigingen in de norm hebben echter al een uitwerking in de praktijk. Voor een aantal wijzigingen geldt dat er daadwerkelijk actie moet worden ondernomen om te kunnen voldoen aan de norm. Bijvoorbeeld: wijzigingen in wetgevingen moeten worden behandeld in trainingen,  uitbestede processen moeten worden beoordeeld en gecontroleerd als zijnde eigen processen, verpakkingsmaterialen dienen aantoonbaar geschikt te zijn voor het beoogde gebruik en deuren naar buiten moeten zelfsluitend zijn. Zo zijn er nog tientallen aanpassingen te noemen. Samenvattend stellen wij dat nog meer als voorheen de intensiteit van maatregelen gebaseerd moet zijn op risicoanalyse.
Wij hebben de norm bestudeerd en de relevante wijzigingen in een overzicht geplaatst, met daarbij een verwijzing naar de handboekdocumenten.
Deze lijst stellen we op aanvraag vooraf beschikbaar en nemen we in ieder geval met u door tijdens onze bezoeken.