(Op) Weg met Corona!

Of we nu willen of niet, de coronacrisis is ons overkomen en we hebben er tot op heden nog steeds mee te maken. Zeer zware tijden voor de één, meer kansen voor de ander. We hebben de afgelopen twee jaar veel aanpassingsvermogen, veerkracht en teamspirit ervaren, bij veel bedrijven waarbij de crisis op wat voor een manier dan ook een impact heeft (of heeft gehad) op de bedrijfsvoering. De creativiteit die we bij een aantal van onze klanten zien om het bedrijf gaande te houden is zeer bijzonder en we spreken onze waardering hiervoor uit. En we leven intens mee met de bedrijven die mede door de coronacrisis het helaas niet meer hebben gered.

Heeft u een calamiteitenplan op de plank liggen? ‘Nou’, zult u zeggen, ‘als we van tevoren overal rekening mee moeten gaan houden dan komt er niets van ondernemen terecht. Wie voorziet nou een wereldwijde epidemie die leveranciers aan bijvoorbeeld horeca en cateraars tot de rand van de afgrond brengt, of zelf eroverheen?’ En: ‘moet ik er nu al rekening mee houden dat de voedselveiligheid geborgd blijft als het water me misschien ooit tot aan de lippen staat?’
FSSC-22000 heeft een mooie volzin bedacht: ‘Het bedrijf moet externe kwesties geïdentificeerd hebben die relevant zijn voor het bedrijfsdoel en die invloed hebben op het vermogen om de beoogde resultaten van het voedselveiligheidssysteem te bereiken’ (vrij vertaald uit ISO-22000:2018 paragraaf 4.1). Met andere woorden: wat er ook gebeurt, de voedselveiligheid moet geborgd blijven. Hoe ga je dat doen als een virus een aanslag pleegt op het personeel en er vanuit (internationale) overheden regels worden opgelegd die het je wel heel lastig maken om het bedrijf überhaupt draaiende te houden?
We hebben allerlei constructies voorbij zien komen om in ieder geval een stuk borging op het kwaliteitssysteem te kunnen blijven garanderen. Van overleg en audits op afstand, magazijnen die via camera’s door de auditor konden worden bekeken en uitgestelde audits tot alternatieve producties en bedrijfsactiviteiten om toch wat omzet te kunnen genereren. En het is tot nu toe aardig gelukt om de diverse kwaliteitssystemen blijvend toe te passen. Door teamwork en de nodige flexibiliteit zijn ook in de afgelopen periode alle certificeringen weer behaald en behouden! Wij zijn ervan overtuigd dat juist door het hebben en houden van een certificering / een goed werkend kwaliteitssysteem, de corona-crisis in ieder geval t.a.v. de voedselveiligheid een hoofd geboden kon (en kan) worden. Een gestandaardiseerd proces is nu eenmaal een goede basis waar vanuit keuzes kunnen worden gemaakt binnen de spelregels van voedselveiligheid.

Voorbereid zijn op calamiteiten via het kwaliteitssysteem? Geen slecht idee!

Heeft u meer vragen na het lezen van dit artikel? Stuur dan een e-mail naar info@kwaliteitsbeheer.nl

Nieuwe Bio-verordening per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Verordening (EU) 2018/848 inzake biologische productie en etikettering in werking getreden. Deze nieuwe Bio-verordening zou eigenlijk al per 1 januari 2021 van kracht zijn, maar mede door de coronacrisis is dit met een jaar uitgesteld. Nu is het dus eindelijk zover.
De oude Bio-wetgevingen (3 verschillende verordeningen) bestaan al meer dan 15 jaar. In de afgelopen decennia heeft de biologische sector echter een enorme groei doorgemaakt. Consumenten willen steeds bewuster omgaan met eten en drinken, milieu, dierenwelzijn etc.

De EU heeft de Bio-verordeningen in 1 nieuwe verordening samengevoegd en aangepast, waardoor deze nu meer in lijn ligt met reguliere wetgevingen op levensmiddelen en diervoeders en zodoende beter toepasbaar is binnen de diverse sectoren.

In de nieuwe wetgeving zijn nieuwe productgroepen zoals kurk, katoen en wol opgenomen. Ook zijn herten, konijnen en insecten toegevoegd als nieuwe diergroepen.
Er wordt nog meer de nadruk gelegd op traceerbaarheid en massabalans per activiteit. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in het toegestane gebruik van middelen. Dit betreft gewasbeschermingsmiddelen, additieven en aroma’s. Ook de lijst met toegestane schoonmaakmiddelen wordt aangepast. De betreffende uitvoeringsverordening, (EU) 2021/1165 Bijlage IV bevat echter nog geen productlijsten en EG 889/2008 Bijlage VII blijft tot en met 31-12-2023 geldig.

Verder is er meer aandacht voor een juiste en niet-misleidende etikettering.

Bovenstaande is een beperkte greep uit de wijzigingen. Op www.skal.nl/nieuwe-bio-verordening zijn per sector de meest belangrijke wijzigingen of aanvullingen op een rij gezet. U kunt via deze site voor uw sector de relevante teksten raadplegen. Bij de voorbereidingen op de Skal-inspecties zullen we met u de processen en producten doornemen en waar nodig de noodzakelijke maatregelen treffen om de inspectie zo goed mogelijk te laten verlopen. Wilt u ons tijdig informeren over een naderende audit? Houdt u goed de aankondiging van Skal per mail in de gaten met daarin de verwijzing naar de benodigde voorbereidingen.
Ondanks de stroomlijning van de wetgeving is de biologische certificering op een aantal vlakken nog altijd zeer complex.
Mocht u nu vragen hebben over specifieke toepassingen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@kwaliteitsbeheer.nl