FSSC-22000: van versie 5 naar versie 5.1

In 2020 is bij alle FSSC-22000 gecertificeerde bedrijven versie 5 van de norm geïmplementeerd. Inmiddels is er alweer een nieuwe normversie uitgebracht: versie 5.1. Reden van aanpassing is dat de norm in lijn is gebracht met de eisen die de GFSI aan voedselveiligheidsnormen stelt.

De invloed van het platform GFSI (Global Food Safety Initiative) wordt in alle voedselveiligheidsnormen zichtbaar groter en groter. In een volgende nieuwsbrief gaan we hier nader op in
Een gevolg is dat FSSC-22000, BRC en IFS alle benodigde normelementen in de standaard hebben opgenomen op zodanige wijze dat deze met elkaar en met GFSI in één lijn liggen.

De belangrijkste wijzigingen in versie 5.1 van de FSSC-22000 norm zijn in twee hoofdpunten te verdelen:
1. De set met aanvullende voorwaarden is uitgebreid met een aantal specifieke elementen. Naast aanscherping van o.a. vereisten ten aanzien van productontwikkeling, multi-site-certificeringen en voorwaarden ten aanzien van functionele verpakkingen, is de jaarlijkse review van productspecificaties (zowel grondstofspecificaties als eindproductspecificaties) een wat meer ingrijpende wijziging.
2. De bedrijfscultuur ten aanzien van kwaliteit en voedselveiligheid moet duidelijk aanwezig zijn binnen het bedrijf. Het management moet hier een helder beleid in voeren en de bedrijfscultuur ten aanzien van kwaliteit en voedselveiligheid moet aantoonbaar zijn binnen alle afdelingen welke hierop invloed hebben.

Aanvullende voorwaarden
De aanvullende voorwaarden die FSSC-22000 stelt zijn opgenomen in het basisvoorwaardenprogramma en uitgewerkt in diverse procedures. Voorafgaand of tijdens een bezoek van Bast Kwaliteitsbeheer nemen wij de nieuwe set met voorwaarden in het programma op. De aanvullingen worden verder geïmplementeerd tijdens de voorbereidingen op de externe audits.

Bedrijfscultuurplannen: GFSI-standaarden en de wettelijke regeling

Wetgeving en ook certificeringsnormen stellen in toenemende mate dat er een bedrijfscultuur moet heersen gericht op kwaliteit, voedselveiligheid en/of diervoederveiligheid. Naast dat dit voor gezondheid en veiligheid in het werken ook verplicht is.

Eenvoudig gezegd: De bedrijfscultuur bestaat uit de ongeschreven regels, gewoonten en gedrag van alle medewerkers binnen het bedrijf. Deze zijn gebaseerd op een set gedeelde waarden. Ook uit de manier waarop processen verlopen, kan de bedrijfscultuur worden afgeleid.

In het artikel over FSSC-22000 versie 5.1 leest u ook hierover. De Food-normen BRC (versie 8), FSSC-22000 (versie 5.1) en ook IFS (versie 7; per 1-7-2021) hebben bedrijfscultuur opgenomen in de standaard. Naast de Food-normen, welke gericht zijn op productiebedrijven, is bedrijfscultuur ook een vereiste geworden voor handels-, opslag- en distributiebedrijven. Bij alle BRC-gecertificeerde bedrijven zal bij audits hier al op worden beoordeeld.
Niet al onze opdrachtgevers zijn gecertificeerd. Ook aan hen wordt door de wettelijke regeling EU-2021/382 vereist om een bedrijfscultuur aan te tonen gericht op kwaliteit en voedselveiligheid.
Dit is opgesteld als aanvulling op de Hygiëneverordening. Hierin zijn voorwaarden als o.a. betrokkenheid van het management, voldoende bewustzijn van verantwoordelijkheden t.a.v. voedselveiligheid, open communicatie, trainingen en (uiteraard) een goed werkend kwaliteitssysteem genoemd.

Wat betekent dit voor u?
Ten eerste is het belangrijk dat uw bedrijf een kwaliteitsbeleid heeft dat is opgesteld door het hoger management, dit opvolgt en dat u werkt volgens de richtlijnen welke in het kwaliteitshandboek zijn opgenomen. Verder is het van belang dat voedselveiligheid en kwaliteit een prominente rol innemen in alle activiteiten die u onderneemt en dat daar zowel intern als extern duidelijk over wordt gecommuniceerd. In de aanloop naar de certificeringsaudit en/of tijdens de jaarlijkse review van het kwaliteitssysteem zullen we verder met u de nodige aandacht schenken aan het bedrijfscultuurplan.