GMP+: nieuwe opzet van de standaarden

Op 1 maart 2021 is het nieuwe certificatieschema van GMP+ Feed gepubliceerd op de website www.gmpplus.org. Afgelopen jaar is dat mogelijk al ter sprake gekomen tijdens de audits. Het aankomende half jaar wordt gezien als een voorbereidingstijd, waarin bedrijven zich wat in kunnen lezen en aan de nieuwe structuur kunnen wennen. Daarna is er een overgangsperiode ingesteld van 3 jaar. Per 1-9-2024 moeten alle bedrijven gecertificeerd zijn tegen het nieuwe schema GMP+FC scheme 2020.

Wat is er wel of niet veranderd? De opzet van het schema is flink aangepakt met als doel de normen-set eenvoudiger en leesbaarder te maken en om de norm een structuur te geven die aansluit bij andere internationale normen zoals met name de ISO-22000. Inhoudelijk zijn de voorwaarden niet echt gewijzigd. Door het samenvoegen van verschillende normen uit de oude GMP+ kan de tekst wel aangepast zijn, hetgeen wellicht even wennen wordt.
De kwaliteitssystemen van GMP+ gecertificeerde bedrijven hoeven dus inhoudelijk niet ingrijpend te worden aangepast. Wel zullen verwijzingen naar de oude norm moeten worden gewijzigd, bv. in de inhoudsopgave van het handboek. Bij een eerstvolgend bezoek van ons aan u zullen we de nieuwe standaard bespreken en bekijken op welke termijn we de overgang gaan maken. Vooralsnog kunt u rustig verder gaan met het bestaande systeem.

Ethyleenoxide in producten uit India

De aanwezigheid van te hoge concentraties ethyleenoxide in sesamzaden uit India is in 2020 aan het licht gekomen. Ook u heeft hier wellicht mee te maken gehad en schade van ondervonden. Inmiddels hebben bedrijven de nodige maatregelen getroffen en wordt uitvoerig getest op de aanwezigheid van dit desinfectiemiddel en/of wordt sesamzaad ingekocht uit andere landen waarbij ethyleenoxide niet wordt aangetroffen op de producten.
Vrij recent zijn ook meldingen gedaan van ethyleenoxide op andere producten dan sesam. Zo zijn er producten als soep en kruidenmixen teruggeroepen waarin gember is verwerkt welke besmet bleek met ethyleenoxide. Ook zijn er meldingen gedaan van ethyleenoxide in kurkuma en Okra.
De meldingen zijn gerapporteerd via de RASFF-portal, de officiële site van de Europese Commissie waar meldingen van onveilige producten vanuit alle lidstaten worden gepubliceerd.
Wij adviseren u om na te gaan of er in uw bedrijf grondstoffen of handelsproducten van Indiase origine aanwezig zijn. Als dat het geval is, bespreken we met u de risico’s en eventuele maatregelen om dan tijdig actie te ondernemen.
Een verwijzing naar de volgende publieke bron kan u ook meer informatie geven:
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/beantwoording-vragen-van-foodwatch-over-verontreinigd-sesamzaad-uit-india