Inkoop volgens infoblad 64

Medio 2023 hebben we u via onze nieuwsbrief geïnformeerd over de wijzing van EU-1881/2006 naar EU-915/2023. In het betreffende artikel, en ook in eerdere artikelen, hebben we u geïnformeerd over Infoblad 64, het infoblad van de NVWA waarin wordt aangegeven dat inkoop van grondstoffen en handelsproducten geborgd moet zijn via risicoanalyses, en welke borging op de inkoop van grondstoffen en handelsartikelen in ieder geval worden geaccepteerd door de NVWA.

Bij een aantal van onze klanten hebben we in het afgelopen jaar intensief te maken gehad met het voldoen aan infoblad 64. Het betrof met name bedrijven die producten importeren van buiten de EU en dus aantoonbaar moeten maken dat deze producten voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Europese wetgeving (waaronder dus EU-915/2023 betreffende verontreinigingen in levensmiddelen).

Door het productassortiment te verdelen in logische productgroepen, per productgroep de risico’s goed in te schatten en een analyseschema op te stellen welke een analyserapport per productgroep opleverde, konden we bij her-inspecties aantonen dat de producten voldeden aan de Europese normen. Hiermee werden eerder gegeven waarschuwingen afgehandeld en het inkoopbeleid als voldoende beoordeeld.

De analyseschema’s hebben we zodanig opgesteld dat er sprake is van een aantoonbare borging op de verschillende risico’s, maar welke ook nog enigszins behapbaar waren qua kosten. Naast het traject van het zelf insturen van monsters zijn deze bedrijven ook meer druk gaan zetten op de leveranciers van buiten de EU, om gedegen, acceptabele analyserapporten mee te leveren met de zendingen.

Vrijwel alle klanten die we begeleiden (op transporteurs na) hebben te maken met deze materie. Lastig? Zeer zeker. In 2023 hebben we maatgerichte trainingen kunnen geven voor medewerkers van bedrijven die belast zijn met de inkoop. De trainingen werden als zeer nuttig ervaren. We hebben in 2023 al met al goede successen geboekt en dat willen we in 2024 doorzetten natuurlijk. U weet ons te vinden!

UP