DUURZAAMHEID

Duurzaam is een hippe term in certificeringsstandaarden, media en bedrijfsvisies. De betekenis is multi-interpretabel. Voor de diervoeder- en levensmiddelensector gaat het om uitputting van bodem, water, natuur en mens tegen te gaan en uitstoot van schadelijke stoffen te beperken.
Reductie van CO2-emissies en biologische productiewijzen zijn voorbeelden van duurzaam ondernemen.

Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet in Nederland gecertificeerd zijn conform Skal eisen. Dit geeft de afnemer en de consument een garantie dat het product zonder bestrijdingsmiddelen is geteeld en/of de leefomgeving en het medicijngebruik binnen dieren aan de biologische wetgeving voldoet. En dat de keten transparant en traceerbaar is, zodat vervalsing en verwisseling met niet biologische producten wordt geminimaliseerd.