Toekomstbestendig ondernemen

Toekomstbestendig ondernemen   Kunstmatige Intelligentie en kwaliteitsdenken: Een bespiegeling door Rian na het bezoeken van een kennissessie die Kwaliteitskring Gederland organiseerde op 21 februari 2024 bij Touw in Deventer. En artikelen in vele soorten en maten in ondernemersmagazines en andere media. De titel van de kennissessie was: Gebruik AI voor QHSE zie ook https://www.qkring-gelderland.nl/  AI..

Read more

Onze ervaringen met updates van certificeringsstandaarden

Onze ervaringen met updates van certificeringsstandaarden   Een bijdrage door Gerrit:IFS Food Versie 8 is per 1 januari 2024 definitief in werking getreden.FSSC-22000 Versie 6 gaat in per 1 april 2024. Zoals reeds eerder aangegeven, betreffen de wijzigingen in versie 6 de aanvullende vereisten die FSSC-22000 in het certificeringsschema heeft opgenomen.Global Gap Chain of Custody..

Read more

Allergenenbeleid per 1-1-2026

allergenenbeleid per 1-1-2026 Samenvatting van het beleid:   Referentiedosissen (RfD) zijn aangepast; vrijwel voor alle allergenen is de RfD fors verhoogd. Er wordt dus een hoger gehalte van een productvreemd allergeen in een product geaccepteerd, zonder dat er schadelijke gevolgen worden verwacht. Er is nu sprake van vastgestelde regelgeving t.a.v. het gebruik van PAL op..

Read more

Trainingen door Quality Compass

Trainingen door Quality Compass In onze eerdere nieuwsbrieven hebben we al geschreven over de opstart en uitbreiding van activiteiten in het Culinair Technologisch Centrum. Die worden georganiseerd door Quality Compass onze kennisbank binnen Kwaliteitsbeheer. Daar leggen we de focus op het trainen van professionals voor kwaliteitswerk en het verdiepen van specifieke actuele thema’s die spelen..

Read more

Inkoop volgens infoblad 64

Inkoop volgens infoblad 64 Medio 2023 hebben we u via onze nieuwsbrief geïnformeerd over de wijzing van EU-1881/2006 naar EU-915/2023. In het betreffende artikel, en ook in eerdere artikelen, hebben we u geïnformeerd over Infoblad 64, het infoblad van de NVWA waarin wordt aangegeven dat inkoop van grondstoffen en handelsproducten geborgd moet zijn via risicoanalyses,..

Read more

Beheerssysteem

In voorgaande versie verwezen we naar een nieuw stukje over de nul versie van ons eigen beheerssysteem. Nu is het zo dat (net als wellicht bij u) de beheersing van processen voornamelijk een interne kwestie is. Klanten en opdrachtgevers krijgen in de dagelijkse praktijk weinig notie van geregistreerde output vanuit een kwaliteitssysteem. Het gaat vooral..

Read more