Aanscherping Infoblad 64

Aanscherping Infoblad 64 De NVWA heeft een nieuwe versie van infoblad 64 uitgebracht. In de nieuwe versie zijn infoblad 64 en 65 samengevoegd tot 1 infoblad. Infoblad 64 beschrijft hoe levensmiddelenexploitanten (producenten en handelaren) om moeten gaan met het beheersen van risico’s in producten. Het gaat hierbij zowel om de inkoop van grondstoffen welke bestemd..

Read more

Allegenenbeheer

Allegenenbeheer In de afgelopen jaren is de beheersing van allergenen een steeds belangrijker punt geworden in de diverse wet- en regelgeving en certificeringsnormen. Deze verscherping houdt verband met het feit dat steeds meer mensen, met name kinderen, gevoeliger zijn voor voedsel. Hoe dat komt is niet exact bekend. Vermoedelijk heeft het te maken met het..

Read more

De toren van…

De toren van … Een onderdeel van bewustwording in voedselveilig handelen is het trainen van personeel. Trainen is daarnaast ook een middel om je voedselveiligheidscultuur kenbaar en voelbaar te maken. Het is een formeel moment om het kwaliteitsbeleid wat het bedrijf opgesteld heeft formeel te tonen aan de belanghebbende. Zo zijn er nog meerdere (verplichte)..

Read more

GMP+ schema

GMP+ schema Per 1 maart 2021 is het nieuwe GMP+ schema in gebruik gesteld. Na een gewenningsperiode van een half jaar, moest per 1-9-2022 bij elke nieuwe certificering en hercertificering het nieuwe schema worden gebuikt. Deze eis is later herzien; ook na 1-9-2021 kon nog worden gekozen voor een certificering tegen het oude schema, mits..

Read more

Dienstverlening

Dienstverlening Op onze website is veel te vinden over onze dienstverlening. Toch worden we vaak gebeld door (prospectieve) klanten met de vraag: Kan Bast Kwaliteitsbeheer dat ook? Veelal worden we vraag gestuurd of lees eis gericht ingeschakeld voor trajecten. Heel mooi als een bedrijf opstart met een geweldig concept. En een prachtproduct wil lanceren op..

Read more