Beheerssysteem

In voorgaande versie verwezen we naar een nieuw stukje over de nul versie van ons eigen beheerssysteem.

Nu is het zo dat (net als wellicht bij u) de beheersing van processen voornamelijk een interne kwestie is.

Klanten en opdrachtgevers krijgen in de dagelijkse praktijk weinig notie van geregistreerde output vanuit een kwaliteitssysteem.

 

Het gaat vooral spelen als zaken afwijken van de verwachte werkwijze. Bijvoorbeeld bij klachten en afwijkingen.

Dan is de aanpak en borging van die situatie en mogelijke registratie (als onderdeel van beheers procedures) een onderdeel waar ook de klant afschrift van krijgt.

 

Ook voor ons telt dat in onze procedures een aantal standaardprocedures zijn uitgewerkt rond documentbeheer, inkoopafspraken en leveranciers selectie, omgaan met afwijkingen en klachten en interne communicatie.

Specifiek zijn er procedures hoe we projectplannen opstellen en opvolgen.

Een toegewijd team is gebaat bij goede arbeidsomstandigheden en actuele kennis van zaken.

Om dit te borgen hebben we ook onze beheersmaatregelen voor personeel en opleiding procedureel uitgewerkt.

 

Communicatie is voor afstemming, ondersteuning en mogelijk overname van kwaliteitstaken is van groot belang.

De verschillende vormen van werkoverleg en hoe we dit vastleggen inclusief actielijsten hebben we bedrijfsgericht uitgewerkt.

Dit is ook een belangrijk onderdeel om onze bedrijfscultuur te versterken en uit te dragen.

 

Voor ons volgt nu het proces van valideren en verifiëren zodat we in teamverband het systeem in het proces van continu verbeteren mee kunnen nemen.

We zien dit ook als een leerproces en een mogelijkheid om ons in u als opdrachtgever te verplaatsen.

UP