allergenenbeleid per 1-1-2026

Samenvatting van het beleid:

 

  • Referentiedosissen (RfD) zijn aangepast; vrijwel voor alle allergenen is de RfD fors verhoogd. Er wordt dus een hoger gehalte van een productvreemd allergeen in een product geaccepteerd, zonder dat er schadelijke gevolgen worden verwacht.
  • Er is nu sprake van vastgestelde regelgeving t.a.v. het gebruik van PAL op het etiket. PAL staat voor Precautionary Allergen Labelling: een uit voorzorg vermelde waarschuwing t.a.v. allergenen op het etiket van levensmiddelen.
  • Er is een juridische waarde toegekend aan PAL: bij een niet te voorkomen, onbedoelde kruisbesmetting wordt de RfD als toetsinstrument gebruikt.
  • Bij een risico is PAL verplicht, d.w.z. dat als er, ondanks alle preventieve maatregelen, een gehalte van een productvreemd allergeen wordt gemeten welke hoger is dan de RfD, er PAL moet worden toegepast.
  • Het risico moet aantoonbaar zijn. Het gebruik van PAL mag geen reden zijn om preventieve maatregelen achterwege te laten, waardoor er dus een risico zou kunnen ontstaan.
  • Geen risico op kruisbesmetting met allergenen? PAL is niet toegestaan.
  • Bij het gebruik van PAL is er uitsluitend keus uit deze 2 teksten: ‘Kan xxx bevatten’ of ‘Niet geschikt voor xxx’. De tekst ‘Kan xxx bevatten’ heeft de voorkeur van patiëntenorganisaties. De vermeldingen zoals bv. ‘kan sporen van xxx bevatten’, of ‘gemaakt in een bedrijf waar ook xxx wordt verwerkt’ zijn niet meer toegestaan.
  • Etiketten moeten per 1-1-2026 zijn aangepast.

 

Bron: Referentiedosissen allergenen Nederland | Allergenen Consultancy

UP