Allegenenbeheer

In de afgelopen jaren is de beheersing van allergenen een steeds belangrijker punt geworden in de diverse wet- en regelgeving en certificeringsnormen. Deze verscherping houdt verband met het feit dat steeds meer mensen, met name kinderen, gevoeliger zijn voor voedsel. Hoe dat komt is niet exact bekend. Vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat kinderen in de ‘westerse wereld’ minder infecties krijgen op jongere leeftijd waardoor het immuunsysteem minder ontwikkeld is en eerder reageert op ‘binnendringers’ zoals eiwitten die een reactie veroorzaken op het immuunsysteem. Deze eiwitten worden in de volksmond ‘de allergenen’ genoemd.

In de diverse normen en wetgeving staan regels over het beheersen van allergenen. De beheersing moet gericht zijn op het voorkomen van besmetting van levensmiddelen met productvreemde allergenen en op het voorlichten van consumenten over de allergenen die in het levensmiddel aanwezig zijn. Dat dit lang niet altijd goed gaat, blijkt uit regelmatige meldingen van de NVWA waarin gewaarschuwd wordt voor producten welke onjuiste, onvoldoende of helemaal geen allergeneninformatie op etiketten is opgenomen.

In wetgeving EU-1169/2011 is een lijst met 14 allergenen opgenomen waarvan verplicht vermelding moet worden gemaakt op het etiket van het levensmiddel of, in geval van bulkproduct, de allergenenvermelding in de productspecificatie of informatievoorziening naar de afnemer moet zijn opgenomen. De 14 allergenen die genoemd worden, zijn in deze wetgeving vermeld op basis van wetenschappelijke adviezen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). We moeten deze lijst goed in de gaten houden, EFSA kan besluiten om stoffen toe te voegen (of te verwijderen) van deze lijst, op basis van voortschrijdende inzichten.

De normen zijn zeer uitgebreid als het gaat om het beheersen van allergenen. Samengevat kan het volgende worden gesteld over de beheersing:

  • Ken je producten en grondstoffen, weet met welke allergenen je te maken hebt binnen je bedrijf;
  • Zorg ervoor dat allergenen uit bepaalde grondstoffen niet terecht kunnen komen in levensmiddelen die van nature deze allergenen niet bevatten;
  • Train medewerkers op het allergenenbeleid binnen het bedrijf;
  • Informeer consumenten en afnemers over de allergenen in het product en informeer (indien verplicht vanuit de certificeringsnorm) je klanten over de verwerking van alle allergenen binnen je bedrijf;
  • Controleer via product- en/of omgevingsonderzoek of de maatregelen die je hebt getroffen effectief zijn.

Naast de normen die er zijn (bv. BRCGS, IFS, FSSC-22000), is in de volgende wet- en regelgeving het allergenenbeleid geregeld:

Verordening EU-852/2004. Dit is de algemene Hygiëneverordening en hierin wordt het hebben van een HACCP risicoanalyse verplicht gesteld. Allergenenbeheersing wordt echter niet expliciet genoemd. Daarom is de volgende wetgeving opgesteld:

Verordening EU-382/2021. Hierin is het voorkomen van kruisbesmetting geregeld.

Verder:

Verordening EU-1169/2011. Hierin zijn de 14 verplicht te vermelden allergenen genoemd. Let op: buiten EU gelden andere normen. Bv. kokosnoot is in de USA ook een verplicht te vermelden allergeen. Let dus goed op de wetgeving over allergenen in het land van bestemming van je producten.

Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators. Dit is een praktijkcode van de Codex Alimentarius, de internationale standaard voor levensmiddelen van de FAO (van de Verenigde Naties) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).

BAST KWALITEITSBEHEER

Bast Kwaliteitsbeheer startte in 1997 vooral als een regionale dienstverlener. Naast een landelijke dekking (we hebben klanten in alle provincies van Nederland) opereren we sinds een aantal jaar ook internationaal met opdrachtgevers in Zwitserland, Portugal, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland, Uruguay, Oekraïne en Taiwan.
Voor Bast Kwaliteitsbeheer is dit mede tot stand gekomen door het netwerk wat in de afgelopen jaren is opgebouwd.

SOCIAL MEDIA

Deel uw gedachten en ideeën met ons en doe een stap voorwaarts in kwaliteit.

 

CONTACT

Krimweg 74A
7351 AW Hoenderloo
Nederland
info@kwaliteitsbeheer.nl
+ 31 6 252 31 701

KVK: 58470697