Alkaloïden in levensmiddelen

Alkaloïden zijn stoffen die van nature voorkomen in planten. Alkaloïden kunnen giftig zijn, bijvoorbeeld de alkaloïden van St. Jacobskruid. Bij de teelt en oogst van plantaardige producten zoals granen en kruiden, kan giftig onkruid mee worden geoogst en in het product terecht komen. Hierdoor kan een voedselonveilige situatie ontstaan. Door analyse uit te voeren op alkaloïden en door normen te stellen aan de giftige soorten, worden voedselonveilige situaties hopelijk vroegtijdig gesignaleerd.

De wetgeving t.a.v. het maximale gehalte van contaminanten in levensmiddelen verandert voortdurend. Er worden met zekere regelmaat nieuwe, aanvullende wetgevingen uitgegeven op dit punt. Zeer recent zijn wijzigingen in gehaltes van pyrrolizidine alkaloïden in o.a. thee en kruiden (EU-2020/2040) en opium alkaloïden in blauwmaanzaad en producten waarin blauwmaanzaad is verwerkt (EU-2021/2142). Deze nieuwe wetgevingen gaan in per 1 juli 2022. Per 1 september 2022 gaat EU-2021/1408 in werking, dit betreft de normen die gesteld worden aan tropaanalkaloïden in granen.

De genoemde wetgevingen zijn in feite aanvullingen op de basiswetgeving EU-1881/2006. Nieuwe wetgevingen worden in deze basiswetgeving verwerkt, hetgeen resulteert in een zogenaamde ‘consolidated version’. In deze geconsolideerde versie van de wet EU-1881/2006 staan alle normen op een rij, dus ook de meest recente wijzigingen en aanvullingen.

Website EU met link naar EU-1881/2006:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1881

Deze wetgevingen zijn voor u van toepassing als u de producten die genoemd zijn verwerkt of verhandeld. Wees er op tijd bij en vraag uw leverancier naar analyseresultaten.

BAST KWALITEITSBEHEER

Bast Kwaliteitsbeheer startte in 1997 vooral als een regionale dienstverlener. Naast een landelijke dekking (we hebben klanten in alle provincies van Nederland) opereren we sinds een aantal jaar ook internationaal met opdrachtgevers in Zwitserland, Portugal, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland, Uruguay, Oekraïne en Taiwan.
Voor Bast Kwaliteitsbeheer is dit mede tot stand gekomen door het netwerk wat in de afgelopen jaren is opgebouwd.

SOCIAL MEDIA

Deel uw gedachten en ideeën met ons en doe een stap voorwaarts in kwaliteit.

 

CONTACT

Krimweg 74A
7351 AW Hoenderloo
Nederland
info@kwaliteitsbeheer.nl
+ 31 6 252 31 701

KVK: 58470697