DUURZAAMHEID

Duurzaam duikt als term al vele jaren op in certificeringsstandaarden, media en bedrijfsvisies. Het begrip duurzaam is zeer breed.  Voor de diervoeder- en levensmiddelensector betekent het dat er grondstoffen/ producten worden geteeld, gewonnen en geproduceerd op een wijze die aarde en mensen zo min mogelijk uitput.

De benadering gaat in op economische prestaties, anders zou een bedrijf niet kunnen overleven, de sociale aspecten (hoe worden mensen bejegend) en de ecologische kant (heeft de planeet kans op herstel en opleving en wordt verspilling tegengegaan).

Het reduceren van CO2-emissies en bedrijven die inzetten op de productie van biologische producten illustreert duurzaam ondernemen.

Een voorbeeld is de certificering door SKAL op basis van biologische wetgeving. Deze is specifiek gericht op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn. Met de afgifte van het keurmerk maken we de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Zo draagt SKAL bij aan de betrouwbaarheid van de biologische sector.