DIERVOEDERVEILIGHEID

Veilige levensmiddelen worden gemaakt van ingrediënten uit een betrouwbare keten. Als dit dierlijke ingrediënten als vlees, eieren, zuivel zijn, dan moet ook het voer van deze dieren veilig zijn. Anders zouden verontreinigingen via het dier alsnog op ons bord terecht kunnen komen.

Wetgeving en certificeringsstandaarden voor diervoederveiligheid stellen eisen aan hoe het voedermiddel wordt geteeld/geproduceerd, vervoerd, opgeslagen en verhandeld. Een bekende norm is GMP+.

GMP+:

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ De + staat voor de integratie van HACCP: ‘Hazards Analysis and Critical Control Points’. De huidige basis van de GMP+ systematiek wordt bepaald door een continue verbetering volgens het principe van de Deming-cirkel ‘Plan, Do, Check, Act’, of te wel, noteren wat ik doe, doen wat is genoteerd, en het bewijs aanleveren dat ik het effectief heb gedaan.

Het GMP+ Feed Certificeringsschema stelt eisen aan faciliteiten, leveranciers, personeel, verificatie, analyse en documentatie. GMP+ International stelt op transparante wijze voorwaarden, zodat diervoederveiligheid en duurzaamheid worden gegarandeerd en certificatie-instellingen onafhankelijke audits uitvoeren.  GMP+ International wil borgen dat u als ondernemer en andere deelnemende bedrijven uit de internationale diervoederketen garant staan voor betrouwbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.